кредит без справок Украина - CCloan
Заказать карту онлайн

Szybkagotowka

SzybkagotowkaSzybkagotowka

  Szybkagotowka — это интернет-платформа, которая предоставляет услуги по поиску кредиторов с оптимальными предложениями, адаптированными к потребностям клиентов. Кредиты за 15 минут, на которых специализируется компания — это то, что делает жизнь проще и помогает быстро и не выходя из дома получить деньги на необходимые для вас цели. Максимальная сумма до 5000 злотых, срок до 60 дней

Официальный сайт — szybkagotowka.pl

Szybkagotowka.pl — platforma internetowa, która dostarcza usługi wyszukiwania dla kredytodawców z najlepszych ofert dostosowanych do potrzeb klientów. Pożyczki w 15 minut, co jest wyspecjalizowaną firmą — to właśnie czyni życie łatwiejszym i pomaga szybko i bez wychodzenia z domu, aby zdobyć pieniądze na niezbędne potrzeby dla Ciebie.

Преимущества и особенности кредитов Szybkagotowka:

 • простота получения кредита — весь процесс происходит в режиме онлайн;
 • минимум формальностей, документов и времени на заполнение заявки;
 • принятие решения по кредитованию в течение 1 минуты;
 • мгновенное поступление денег на счет;
 • четкие правила – отсутствие скрытых методов и дополнительных сборов;
 • расходы известны еще до подписания документов, у нас вы не найдете скрытых платежей;
 • каждый клиент имеет одинаковые шансы на получение денег, на таких же условиях устанавливается плата за кредит;
 • постоянная поддержка клиентов;
 • комфортные условия рефинансирования;
 • удобный порядок погашения;
 • различные формы контактов (email, телефон, Skype).


Korzyści i cechy pożyczki Szybka gotówka:

— łatwość uzyskania kredytu — cały proces odbywa się on-line;
— Minimum formalności, dokumentów i czas wypełniania wniosków;
— Uchwalenie rozwiązań kredytowych przez 1 minutę;
— chwilowy przepływ pieniędzy na konto;
— Jasne zasady — bez ukrytych metod i dodatkowe opłaty;
— koszty są znane przed podpisaniem dokumentów, nie znajdziemy ci ukrytych opłat;
— Każdy klient ma takie same szanse na uzyskanie pieniędzy na tych samych warunkach ustalonych opłat za pożyczkę;
— dalsze wsparcie dla klientów;
— komfortowe warunki refinansowania;
— dogodna kolejność spłaty;
— różne formy kontaktu (email, telefon, Skype).

Szybkagotowka

Условия получения кредита Szybkagotowka :

 • 18+ лет;
 • социальное страхование;
 • банковский счет;
 • мобильный телефон;
 • e-mail.

Maksymalna Kwota pożyczki wynosi 5000 zł. Uzyskanie pożyczki przez internet możliwe jest po dokonaniu rejestracji. Opłata Rejestracyjna – 0,10 zł (weryfikacja klienta). W przypadku Pożyczki online w wysokości 500,00 zł na okres 30 dni, RRSO wynosi 1966%, stopa oprocentowania pożyczki 10% rocznie, prowizja 137,10 zł. Całkowita kwota do zapłaty 641,30 zł. Podczas trwania akcji promocyjnych organizowanych przez platformę internetową szybkagotowka.pl przedstawione poniżej warunki oraz koszty gotówkowej pożyczki przez internet mogą ulegać zmianom. Nieterminowa spłata pożyczki, która była pierwotnie wydana z prowizją 0%, skutkuje naliczeniem zaległej prowizji i odsetek zgodnych z tabelą opłat.

Максимальная сумма кредита составляет 5000 злотых. Получение кредита через Интернет возможен после регистрации. Регистрационный взнос — 0,10 злотых (проверка клиента). В случае онлайн-кредитов на сумму 500,00 злотых в течение 30 дней, АТР 1966% Процентная ставка по кредиту 10% годовых, комиссия за 137.10 злотых. Общая сумма, подлежащая выплате 641.30 злотых. Во время рекламных кампаний, организованных интернет-платформу szybkagotowka.pl следующие сроки и затраты на кредиты наличными через Интернет могут быть внесены изменения. Несвоевременное погашение кредита, который первоначально был выпущен с 0% комиссии, в результате расчета непогашенной комиссии и проценты в соответствии с таблицей вознаграждение.

Warunki kredytu (kryteria ważności):

 • 18+ lat;
 • ubezpieczeń społecznych;
 • rachunku bankowego;
 • telefon komórkowy;
 • e-mail.

Szybkagotowka

Альтернативные Польским кредитам онлайн в Украине на сайте Айфиндок:

  Кредиты онлайн в Украине быстро развиваются и имеют тенденцию к увеличению темпов роста, популярными быстрыми кредитами: быстрые кредиты наличными или кредиты на карту, займы до зарплаты и микроекредиты онлайн

Одними из самых популярных кредитных сервисов в Украине:

Сума кредитов ограничена 10000 гривен и сроком до 30 дней, но срок выдачи составляет от 15 минут.

Comments are closed.

кредит без справок Украина - CCloan
кредит онлайн манивео